Vi är personer som upplevt depressioner eller omväxlande deprimerande och maniska perioder eller har drabbats av ”utbrändhet” (utmattningsdepression) eller dystymi (en lindrigare men ibland långvarig form av depression). Närstående kan genom föreningen få information, råd, hjälp och stöd.

Vi vill

  • Nå personer med depression och/eller bipolärt syndrom och erbjuda stöd inom föreningens ram, inbjuda till samvaro inom föreningen.
  • Informera personal vid psykiatriska kliniker och öppenvårdsmottagningar bl.a. genom synpunkter och önskemål när det gäller vården.
  • Informera närstående om möjligheten att delta i föreningens arbete, och få stöd av föreningens övriga medlemmar. Föreningen arbetar också för att närstående i högre grad ska ses som resurser i vårdprocessen.
  • Verka för ökad kunskap i samhället om depression och bipolära diagnoser, för att därmed minska oförståelse, rädsla och avståndstagande.

Vi träffas

Varannan tisdag, ojämna veckor, hos Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, Druveforsvägen 8, 504 33 BORÅS. KL 17:30 — ca 19:00. Mer info här.

Föranmälan krävs ej.

Kontaktuppgifter finner ni  här.

Vi finns även på FaceBook: Balans i Borås

Vill du bli medlem? Klicka här.
Varmt välkomna!