Besöksadress vid våra träffar (tisdagar kl 16:30 - ca 18.00):

Studieförbundet Vuxenskolans lokaler 

Druveforsvägen 8
504 33 Borås

Styrelse:

Ordförande: vakant
Vice ordförande: Anna Malm
Kassör: Eva Aagesen
Sekreterare: Carina Gustavsson
Ordinarie ledamot: Ann Eriksson och Anders Ekblom

Maila Styrelsen: balans.boras.sjuharad@hotmail.com